ข่าว : ประกันสังคม ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2566 มุ่งยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทุกมิติ

01 พฤษภาคม 2566

ประกันสังคม ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2566 

มุ่งยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทุกมิติ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งในส่วนของสำนักงานประกันสังคม โดยนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสงฆ์ ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน และร่วมกิจกรรมเดินริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ ณ บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ เคลื่อนไปยังลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ออกบูธนิทรรศการ จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและผู้ประกันตน การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ การรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 การให้บริการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รามคำแหง และโรงพยาบาลศิครินทร์ พร้อมทั้งกิจกรรมจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (ปทุมธานี) กิจกรรมให้ความรู้และเล่นเกมส์ตอบปัญหาแจกของรางวัล เป็นต้น

**************************